söndag 11 november 2007

Sankt Olofs kyrka

Sankt Olofs kyrka är beläggen 8 km söder om Kivik. Kyrkan är en av de mest sevärda i Skåne. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet.

Den åt S:t Olof helgade medeltida vallfartskyrkan hade under den katolska tiden ett stort antal altaren. Flera av dessa finns bevarade och står alltjämt i kyrkan. Det intressantaste konstverket i kyrkan är en meterhög träskulptur av Olof den helige sittande på en karmstol, hållande en silveryxa i högra handen.

Efter tvagning i källan utanför kyrkan och offer i offerkistan skulle denna silverbila placeras på ett sjukt kroppsställe, varvid hälsan lättare kunde återvinnas. Tron på silveryxans hälsobringande förmåga har levt kvar ända in på 1900-talet.

måndag 5 november 2007

Brösarps backar

Brösarps backar är ett backlandskap beläget i närheten av Brösarp på Österlen. Backarna hålls öppna genom betning. Området är känt för sin naturskönhet och yppiga flora. Speciellt vackra är backarna på våren då gullvivor och backsippor blommor.