söndag 28 oktober 2007

Forsakar

Forsakar är Skånes mest kända vattenfall. I en smal bokskogsbevuxen ravin med 30-40 meter höga branta sidor rinner en bäck, som bildar ett 9 meter högt fall

måndag 22 oktober 2007

Farstorps kyrka

Farstorps medeltida kyrka reser sig på en låg kulle i kyrkbyn. Kyrkan har kor med halvrund absid, långhus och brett västtorn från 1100-talets slut.

Genom tornets medeltida förhall med sina två tunga valvbågar kommer man in i kyrkan. Koret och triumfbågen har välbevarade målningar från 1400-talets slut, utförda av den anonyme "Everlövsmästaren".

Farstorps kyrka ligger 14 km norr om Hässleholm och 10 km väster om Hästveda.

torsdag 18 oktober 2007

Broby Hembygdspark

Östra Göinge hembygdsförening, bildad av Pehr Johnsson 1918, har sin hembygdspark i Broby. Med sina 14 byggnader är den en av de största anläggningarna i sitt slag i Skåne. Samtliga hus är flyttade till platsen, i synnerhet den fyrlängade gården Grimmatorpet med manbyggnad från 1708, vilken ger en god bild av skånskt bondeliv under 1700-talet.

I parken finns även en kaffestuga från 1922. Där kan man avnjuta kaffe med våffla eller hembakta kakor. Hembygdsparken har också ett museum med flera unika samlingar.

tisdag 16 oktober 2007

Trollastenens mamma

I utkanten av Osby samhälle finns Trollastenens mamma som är ett rektangulärt flyttblock.

Det var för mycket länge sedan som det bodde troll under Trollastenens mamma. Trollen som bodde där hade makten i bygden och detta var på både gott och ont. Kunde bara byns folk stå på god fot med dem, fick de låna både guld och trollhjälp vid trångmål. Kom de i onåd, ja då fick de allt veta av att de hade troll att tas med. Det kunde betyda att någon av traktens flickor blev bergtagen eller också att kreaturen förtrollades så att de gick vilse eller blev sjuka, och då var det allt en bedrövelse.

Men en dag hände något märkligt, det var vid den tid som man lät uppföra Osby kyrka. När trollen blev varse om det skedda, blev det jämmer och klagan. I full panik lämnade de sin boning och uppsökte den mera undangömda Trollastenen. När sedan socknens kyrkor blev uppförda i Osby och Visseltofta blev klockklangen dem övermäktig och de drog sig långt upp mot smålandsskogarna och från den dagen har man inte heller hört av några troll.

måndag 15 oktober 2007

Strömsborgs spinneri

I början av 1800-talet växte ett stort industriområde fram i Strömsborg, sydöst om Osby. Kraften fick man från Helge- åns forsar och fall. Här anlades 1827 en klädfabrik, spinneri och färgeri. Driften upphörde på 1960-talet. Osby Hembygdsförening som äger spinneriet har restaurerat fabriken så att man idag kan köra maskinerna som förr.

onsdag 10 oktober 2007

Örkeneds kyrka

I Lönsboda finns Örkeneds kyrka som byggdes 1788 i nyklassicistisk stil. Den är ett verk av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.

Vid den senaste restaureringen 1958 framtogs de 1700-talsmålningar som finns på bänkdörrarnas speglar.

Av inventarierna kan nämnas predikstolen från 1600-talet som är ett förnämt arbete med bilder av de fyra evangelisterna och en senare tillkommen Kristusbild. Den rikt skulpterade dopfunten är från 1696.

tisdag 9 oktober 2007

Gylsboda transformatorstation

Den lilla byn Gylsboda ligger 4 km söder om Lönsboda. Här stod stenindustrins vagga, idag friluftsmuseum. Här fann man på 1870-talet diabas "svart granit". Brytningen startade 1890. På 1920-talet kom elektriciteten till stenbrottet. Transformatorn togs ur drift på 1960-talet. Konstnären Hjalmar Råstorp bodde under några somrar på 1970-talet i transformatorn och dekorerade då huset.

måndag 8 oktober 2007

Kristusstenen

Vid Skåneleden i byn Simontorp mellan Osby och Visseltofta finns Krisusstenen. Stenen har fått sitt namn efter en händelse som utspelade sig i byn Simontorp för mycket länge sedan, ja, vid vikingatiden. I byn bodde den hedniske hövdingen Sten Ilje. Sten var en hård och grym man. En dag när han förföljde den kristne missionären Illbert började det åska. Sten Illje träffades av blixten som slog ihjäl honom och klöv ett tre meter högt flyttblock i två delar och en korsfäst kristus gestalt uppstod. Sedan den dagen har stenen fått namnet Kristusstenen.

I den ena blockhalvans insida har det uppstått en fördjupning som påminner om en korsfäst Kristus i närmast naturlig storlek.

torsdag 4 oktober 2007

Kristianstad, Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet i Kristianstad är beläget vid Västra Storgatan. Museiföreningen som bildades 1972 har eget trafiktillstånd på Banverkets spår i södra Sverige.

Bland klenoderna i Järnvägsmuseets samling finns ett ånglok av modell S81646. Ett par gånger om året ångar det med välfyllda passagerarvagnar iväg på den gamla Åhusbanan.

tisdag 2 oktober 2007

Bäckaskogs slott

På näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön ligger Bäckaskogs slott. Slottet har en lång historia. När klostret i Vä brann i början av 1200-talet flyttade munkarna därifrån och uppförde sitt nya kloster i Bäckaskog, vilket drogs in efter reformationen.

I de nuvarande byggnaderna från 1600-talet ingår rester av klostret. Skånes siste guvernör, Johan Christopher Toll, bodde en tid på slottet. Senare arrenderades det av Oscar I och Karl XV. Slottet som öppnades för turister 1956, har restaurerats. Paradvåningen har inretts; och förutom restaurang och cafeteria finns också vandrarhem och hotell.

måndag 1 oktober 2007

Verums kyrka

Verums kyrka, mellan Osby och Vittsjö, byggdes i början av 1200-talet. Det var koret och långhuset, som byggdes vid denna tid. Senare byggdes vapenhuset och nykyrkan. Under åren 1910-12 blev kyrkan ombyggd under ledning av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Då byggdes tornet i väster och långhuset utökades, medan det gamla klockhuset revs.

Kyrkans äldsta föremål är ett rökelsekar av malm. Den vackra predikstolen är från 1702. Kyrkan rymmer också inom sina murar en gravkammare för släkten Wrangel von Brehmer, Skeinge. I gravvalvet finns även Gertrud Grijps kvarlevor. Hon gick till historien genom kärlekssagan, som utspelade sig 1629 på Björkeberga med skalden Lars Wivalius, vilken utgav sig att vara Eric Gyllenstierna.

I denna vackra kyrka gifte sig de båda ABBA-medlemmarna Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus med varandra.