måndag 15 oktober 2007

Strömsborgs spinneri

I början av 1800-talet växte ett stort industriområde fram i Strömsborg, sydöst om Osby. Kraften fick man från Helge- åns forsar och fall. Här anlades 1827 en klädfabrik, spinneri och färgeri. Driften upphörde på 1960-talet. Osby Hembygdsförening som äger spinneriet har restaurerat fabriken så att man idag kan köra maskinerna som förr.

Inga kommentarer: