onsdag 24 september 2008

Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka från mitten av 1100-talet är belägen vid väg 13 mellan Höör och Hörby. Den är uppförd i gråsten, hörnstenarna i huggen sandsten. Kyrkan hade från början inget torn. Det nuvarande uppfördes 1809.

Vapenhuset är från senmedeltiden med fasta stenbänkar. Renässansaltaret gjordes 1636 av Jakob Krembergs berömda verkstad i Lund. Dofunten i sandsten är från kyrkans första tid. De nuvarande takmålningarna är från 1400-talet.

måndag 11 augusti 2008

Björka kyrka

Björka kyrka utanför Sjöbo uppfördes i mitten av 1200-talet. Kyrkan är en av våra bäst bevarade från 1200-talet. Altaruppsatsen från 1600-talet är rikt skulpterad och bemålad. Kyrkans märkligaste inventarium är ett triumfkrucifix av björk från medeltidens senare del. Det visar Jesus flankerad av de båda rövarna. Den ena rövaren var den botfärdiga och den andra var obotfärdig.

söndag 10 augusti 2008

Kulturens Östarp

Mellan Veberöd och Blentarp ligger Kulturens Östarp, vilket är ett friluftsmuseum som speglar byggnadsskick och funktioner på en gammal gård. Kärnan i anläggningen är Gamlegården, en genuint bevarad och tidstrogen inredd fyrlängad gård från 1812. Gården förvärvades av Kulturen i Lund 1924.

Kulturens Östarp visar även en väderkvarn, vilken är ditflyttad från Vipeholm i Lund, samt djurhagar, malttorka, vattenkvarn och brytstuga.torsdag 7 augusti 2008

Blentarps kyrka

Blentarps kyrka är märklig främst genom det runda tornet med hög, spånklädd spira. Tornet och långhuset är från slutet av 1100-talet. Från kyrkans byggnadstid är också dopfunten. Under 1200-talet tillkom vapenhuset i söder med trappstegsgavlar. Predikstolen och altaruppsatsen från 1600-talet inköptes från Öveds medeltida kyrka 1759.

söndag 20 juli 2008

Norra Mellby kyrka

Norra Mellby kyrka vid riksväg 23 söder om Hässleholm är från 1150-talet och byggd i romansk stil. På 1200-talet utökades kyrkans långhus åt väster och omkring år 1300 uppfördes ett vapenhus åt norr, nuvarande sakristian. Valv slogs på 1400-talet, kyrkan delades då i två skepp genom att tre kraftiga pelare bär upp korsvalven.

Sevärt i kyrkan är kalkmålningen på norra långhusvägen som skildrar livshjulet lyckans förgänglighet. Altaruppsatsen som står vid norra långsidan är utförd av Johan Ullberg 1771. Predikstolen är från 1600-talet och den järnbeslagna offerstocken där man under medeltiden förvarade nattvardssilvret.

lördag 19 juli 2008

Åhus, S:ta Annas kapellruin

Bakom kyrkan i Åhus finns resterna av S:ta Annas kapell. S:ta Annas Hospital instiftades 1524 och var en barmhärtighetsstiftelse som omfattade kapell, sjukhus, ålderdomshem och härbärge för resande. Utan ersättning hade siftelsen skyldighet att ta hand om sjuka och fattiga. Grundaren till hospitalet var den danske Claus Denne.

fredag 18 juli 2008

Åhus kyrka

I S:ta Maria gråstenskyrka i Åhus finns rester av en 1100-tals kyrka. Den nuvarande i tegel är från 1200-talet. Kyrkan genomgick en stor renovering i början av 1900-talet. Sevärt i kyrkan är altartavlan från 1636, ansedd som en av landets förnämsta.

onsdag 16 juli 2008

Åhus Linas Bageri

Åhus är beläget 15 km söder om Kristianstad och är främst känt för sina ålrökerier. Men det finns mer än så att bese i Åhus. Vid Rådhustorget finns många äldre pittoreska hus.

Otto Ols-huset som idag är mer känt som Linas Bageri uppfördes 1799 av en tullkontrollant. År 1931 öppnades kafé i huset. Idag inrymmer det fortfarande ett bageri.

onsdag 9 juli 2008

Skånes Djurpark

Ett fint semestertips är Skånes Djurpark norr om Höör. Här finns över 700 nordiska djur fördelade på 85 olika arter. T.ex. lodjur, björnar, rävar, vargar, älgar, och renar - för att bara nämna några exempel. Skånes Djurpark invigdes 1952.

måndag 18 februari 2008

Dalby Heligkorskyrkan

Dalby kyrka är Nordens äldsta stenkyrka, byggd 1060 och en kort tid domkyrka i Dalby stift. Från den äldsta kyrkan har mittskeppet och södra sidoskeppet bevarats. Den västra förhallen i två våningar kom till på 1130-talet. Bland inventarierna märks en dopfunt från 1100-talet och korstolar från 1300-talet. Sedan Dalby stift uppgått i Lunds stift ingick kyrkan i ett augustinerkloster.

måndag 14 januari 2008

Yngves konstnäsrsmuseum

I det här lilla idylliska torpet vid Skeingevägen i Osby samhälle finns ett konstnärsmuseum. Torpet byggdes på 1870-talet av korpral Sven Skön. Huset var bebott till 1973, förföll sedan gradvis men räddades i slutet av 1980-talet från rivning av bl.a. Osby Hembygdsförening. År 1992 blev slutligen torpet museum efter konstnären och skriftställaren Yngve Nilsson (1912-1993), som flyttade hit sin ateljé och en samling egna konstverk. Nilsson var mest känd för utsmyckning av kyrkor och offentliga byggnader, bl.a. Osby Bibliotek.