söndag 20 juli 2008

Norra Mellby kyrka

Norra Mellby kyrka vid riksväg 23 söder om Hässleholm är från 1150-talet och byggd i romansk stil. På 1200-talet utökades kyrkans långhus åt väster och omkring år 1300 uppfördes ett vapenhus åt norr, nuvarande sakristian. Valv slogs på 1400-talet, kyrkan delades då i två skepp genom att tre kraftiga pelare bär upp korsvalven.

Sevärt i kyrkan är kalkmålningen på norra långhusvägen som skildrar livshjulet lyckans förgänglighet. Altaruppsatsen som står vid norra långsidan är utförd av Johan Ullberg 1771. Predikstolen är från 1600-talet och den järnbeslagna offerstocken där man under medeltiden förvarade nattvardssilvret.

lördag 19 juli 2008

Åhus, S:ta Annas kapellruin

Bakom kyrkan i Åhus finns resterna av S:ta Annas kapell. S:ta Annas Hospital instiftades 1524 och var en barmhärtighetsstiftelse som omfattade kapell, sjukhus, ålderdomshem och härbärge för resande. Utan ersättning hade siftelsen skyldighet att ta hand om sjuka och fattiga. Grundaren till hospitalet var den danske Claus Denne.

fredag 18 juli 2008

Åhus kyrka

I S:ta Maria gråstenskyrka i Åhus finns rester av en 1100-tals kyrka. Den nuvarande i tegel är från 1200-talet. Kyrkan genomgick en stor renovering i början av 1900-talet. Sevärt i kyrkan är altartavlan från 1636, ansedd som en av landets förnämsta.

onsdag 16 juli 2008

Åhus Linas Bageri

Åhus är beläget 15 km söder om Kristianstad och är främst känt för sina ålrökerier. Men det finns mer än så att bese i Åhus. Vid Rådhustorget finns många äldre pittoreska hus.

Otto Ols-huset som idag är mer känt som Linas Bageri uppfördes 1799 av en tullkontrollant. År 1931 öppnades kafé i huset. Idag inrymmer det fortfarande ett bageri.

onsdag 9 juli 2008

Skånes Djurpark

Ett fint semestertips är Skånes Djurpark norr om Höör. Här finns över 700 nordiska djur fördelade på 85 olika arter. T.ex. lodjur, björnar, rävar, vargar, älgar, och renar - för att bara nämna några exempel. Skånes Djurpark invigdes 1952.