måndag 11 augusti 2008

Björka kyrka

Björka kyrka utanför Sjöbo uppfördes i mitten av 1200-talet. Kyrkan är en av våra bäst bevarade från 1200-talet. Altaruppsatsen från 1600-talet är rikt skulpterad och bemålad. Kyrkans märkligaste inventarium är ett triumfkrucifix av björk från medeltidens senare del. Det visar Jesus flankerad av de båda rövarna. Den ena rövaren var den botfärdiga och den andra var obotfärdig.

söndag 10 augusti 2008

Kulturens Östarp

Mellan Veberöd och Blentarp ligger Kulturens Östarp, vilket är ett friluftsmuseum som speglar byggnadsskick och funktioner på en gammal gård. Kärnan i anläggningen är Gamlegården, en genuint bevarad och tidstrogen inredd fyrlängad gård från 1812. Gården förvärvades av Kulturen i Lund 1924.

Kulturens Östarp visar även en väderkvarn, vilken är ditflyttad från Vipeholm i Lund, samt djurhagar, malttorka, vattenkvarn och brytstuga.torsdag 7 augusti 2008

Blentarps kyrka

Blentarps kyrka är märklig främst genom det runda tornet med hög, spånklädd spira. Tornet och långhuset är från slutet av 1100-talet. Från kyrkans byggnadstid är också dopfunten. Under 1200-talet tillkom vapenhuset i söder med trappstegsgavlar. Predikstolen och altaruppsatsen från 1600-talet inköptes från Öveds medeltida kyrka 1759.