lördag 25 april 2009

Hjärsås kyrka

Hjärsås tegelkyrka belägen 6 km öster om Knislinge, är från 1200-talets mitt, medan tornet blev färdigt först under 1700-talet. På kyrkans ytterväggar finns bevarat målningar i gråblått och rött, varav på långhusets sydsida bilden av en sol. Interiören har i koret målningar med motivet yttersta domen, där den okände 1500-tals konstnären skildrat hur fula djävlar kokar de fördömda i jättekittlar.

fredag 24 april 2009

Österslövs kyrka

Österslövs kyrka från 1878 är vackert belägen intill Råbelövssjön 10 km norr om Kristianstad. Kyrkan ritades av arkitekten Helgo Zettervall och är uppförd i nyromansk stil, med ett traditionellt trappgavelstorn. Av äldre inventarier märks en dopfunt från 1600-talet med baldakin i renässansstil. Dessutom finns ett antal träplattor med bibliska motiv bevarade.

måndag 20 april 2009

Norra Strö kyrka

Norra Strö kyrka är uppförd i sandsten omkring 1250. Tornet tillkom först 1837. I absiden finns fragment av romanska målningar, medan valven i koret och långhuset är dekorerade med troskyldiga 1400-talsmålningar med bibliska motiv, som visar syndafallet, barnamordet i Betlehem och flykten till Egypten men också scener ur helgonlegender. Även ett par träskulpturer från 1400-talet finns bevarade. Predikstolen och altaruppsaten är från 1600-talet och dekorerade med bl.a danska riksvapnet.