måndag 18 februari 2008

Dalby Heligkorskyrkan

Dalby kyrka är Nordens äldsta stenkyrka, byggd 1060 och en kort tid domkyrka i Dalby stift. Från den äldsta kyrkan har mittskeppet och södra sidoskeppet bevarats. Den västra förhallen i två våningar kom till på 1130-talet. Bland inventarierna märks en dopfunt från 1100-talet och korstolar från 1300-talet. Sedan Dalby stift uppgått i Lunds stift ingick kyrkan i ett augustinerkloster.