söndag 11 november 2007

Sankt Olofs kyrka

Sankt Olofs kyrka är beläggen 8 km söder om Kivik. Kyrkan är en av de mest sevärda i Skåne. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet.

Den åt S:t Olof helgade medeltida vallfartskyrkan hade under den katolska tiden ett stort antal altaren. Flera av dessa finns bevarade och står alltjämt i kyrkan. Det intressantaste konstverket i kyrkan är en meterhög träskulptur av Olof den helige sittande på en karmstol, hållande en silveryxa i högra handen.

Efter tvagning i källan utanför kyrkan och offer i offerkistan skulle denna silverbila placeras på ett sjukt kroppsställe, varvid hälsan lättare kunde återvinnas. Tron på silveryxans hälsobringande förmåga har levt kvar ända in på 1900-talet.

måndag 5 november 2007

Brösarps backar

Brösarps backar är ett backlandskap beläget i närheten av Brösarp på Österlen. Backarna hålls öppna genom betning. Området är känt för sin naturskönhet och yppiga flora. Speciellt vackra är backarna på våren då gullvivor och backsippor blommor.

söndag 28 oktober 2007

Forsakar

Forsakar är Skånes mest kända vattenfall. I en smal bokskogsbevuxen ravin med 30-40 meter höga branta sidor rinner en bäck, som bildar ett 9 meter högt fall

måndag 22 oktober 2007

Farstorps kyrka

Farstorps medeltida kyrka reser sig på en låg kulle i kyrkbyn. Kyrkan har kor med halvrund absid, långhus och brett västtorn från 1100-talets slut.

Genom tornets medeltida förhall med sina två tunga valvbågar kommer man in i kyrkan. Koret och triumfbågen har välbevarade målningar från 1400-talets slut, utförda av den anonyme "Everlövsmästaren".

Farstorps kyrka ligger 14 km norr om Hässleholm och 10 km väster om Hästveda.

torsdag 18 oktober 2007

Broby Hembygdspark

Östra Göinge hembygdsförening, bildad av Pehr Johnsson 1918, har sin hembygdspark i Broby. Med sina 14 byggnader är den en av de största anläggningarna i sitt slag i Skåne. Samtliga hus är flyttade till platsen, i synnerhet den fyrlängade gården Grimmatorpet med manbyggnad från 1708, vilken ger en god bild av skånskt bondeliv under 1700-talet.

I parken finns även en kaffestuga från 1922. Där kan man avnjuta kaffe med våffla eller hembakta kakor. Hembygdsparken har också ett museum med flera unika samlingar.

tisdag 16 oktober 2007

Trollastenens mamma

I utkanten av Osby samhälle finns Trollastenens mamma som är ett rektangulärt flyttblock.

Det var för mycket länge sedan som det bodde troll under Trollastenens mamma. Trollen som bodde där hade makten i bygden och detta var på både gott och ont. Kunde bara byns folk stå på god fot med dem, fick de låna både guld och trollhjälp vid trångmål. Kom de i onåd, ja då fick de allt veta av att de hade troll att tas med. Det kunde betyda att någon av traktens flickor blev bergtagen eller också att kreaturen förtrollades så att de gick vilse eller blev sjuka, och då var det allt en bedrövelse.

Men en dag hände något märkligt, det var vid den tid som man lät uppföra Osby kyrka. När trollen blev varse om det skedda, blev det jämmer och klagan. I full panik lämnade de sin boning och uppsökte den mera undangömda Trollastenen. När sedan socknens kyrkor blev uppförda i Osby och Visseltofta blev klockklangen dem övermäktig och de drog sig långt upp mot smålandsskogarna och från den dagen har man inte heller hört av några troll.

måndag 15 oktober 2007

Strömsborgs spinneri

I början av 1800-talet växte ett stort industriområde fram i Strömsborg, sydöst om Osby. Kraften fick man från Helge- åns forsar och fall. Här anlades 1827 en klädfabrik, spinneri och färgeri. Driften upphörde på 1960-talet. Osby Hembygdsförening som äger spinneriet har restaurerat fabriken så att man idag kan köra maskinerna som förr.

onsdag 10 oktober 2007

Örkeneds kyrka

I Lönsboda finns Örkeneds kyrka som byggdes 1788 i nyklassicistisk stil. Den är ett verk av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.

Vid den senaste restaureringen 1958 framtogs de 1700-talsmålningar som finns på bänkdörrarnas speglar.

Av inventarierna kan nämnas predikstolen från 1600-talet som är ett förnämt arbete med bilder av de fyra evangelisterna och en senare tillkommen Kristusbild. Den rikt skulpterade dopfunten är från 1696.

tisdag 9 oktober 2007

Gylsboda transformatorstation

Den lilla byn Gylsboda ligger 4 km söder om Lönsboda. Här stod stenindustrins vagga, idag friluftsmuseum. Här fann man på 1870-talet diabas "svart granit". Brytningen startade 1890. På 1920-talet kom elektriciteten till stenbrottet. Transformatorn togs ur drift på 1960-talet. Konstnären Hjalmar Råstorp bodde under några somrar på 1970-talet i transformatorn och dekorerade då huset.

måndag 8 oktober 2007

Kristusstenen

Vid Skåneleden i byn Simontorp mellan Osby och Visseltofta finns Krisusstenen. Stenen har fått sitt namn efter en händelse som utspelade sig i byn Simontorp för mycket länge sedan, ja, vid vikingatiden. I byn bodde den hedniske hövdingen Sten Ilje. Sten var en hård och grym man. En dag när han förföljde den kristne missionären Illbert började det åska. Sten Illje träffades av blixten som slog ihjäl honom och klöv ett tre meter högt flyttblock i två delar och en korsfäst kristus gestalt uppstod. Sedan den dagen har stenen fått namnet Kristusstenen.

I den ena blockhalvans insida har det uppstått en fördjupning som påminner om en korsfäst Kristus i närmast naturlig storlek.

torsdag 4 oktober 2007

Kristianstad, Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet i Kristianstad är beläget vid Västra Storgatan. Museiföreningen som bildades 1972 har eget trafiktillstånd på Banverkets spår i södra Sverige.

Bland klenoderna i Järnvägsmuseets samling finns ett ånglok av modell S81646. Ett par gånger om året ångar det med välfyllda passagerarvagnar iväg på den gamla Åhusbanan.

tisdag 2 oktober 2007

Bäckaskogs slott

På näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön ligger Bäckaskogs slott. Slottet har en lång historia. När klostret i Vä brann i början av 1200-talet flyttade munkarna därifrån och uppförde sitt nya kloster i Bäckaskog, vilket drogs in efter reformationen.

I de nuvarande byggnaderna från 1600-talet ingår rester av klostret. Skånes siste guvernör, Johan Christopher Toll, bodde en tid på slottet. Senare arrenderades det av Oscar I och Karl XV. Slottet som öppnades för turister 1956, har restaurerats. Paradvåningen har inretts; och förutom restaurang och cafeteria finns också vandrarhem och hotell.

måndag 1 oktober 2007

Verums kyrka

Verums kyrka, mellan Osby och Vittsjö, byggdes i början av 1200-talet. Det var koret och långhuset, som byggdes vid denna tid. Senare byggdes vapenhuset och nykyrkan. Under åren 1910-12 blev kyrkan ombyggd under ledning av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Då byggdes tornet i väster och långhuset utökades, medan det gamla klockhuset revs.

Kyrkans äldsta föremål är ett rökelsekar av malm. Den vackra predikstolen är från 1702. Kyrkan rymmer också inom sina murar en gravkammare för släkten Wrangel von Brehmer, Skeinge. I gravvalvet finns även Gertrud Grijps kvarlevor. Hon gick till historien genom kärlekssagan, som utspelade sig 1629 på Björkeberga med skalden Lars Wivalius, vilken utgav sig att vara Eric Gyllenstierna.

I denna vackra kyrka gifte sig de båda ABBA-medlemmarna Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus med varandra.

onsdag 26 september 2007

Ballingstorpsgården

Ballingstorpsgården norr om Kristianstad är belägen ett par km öster om riksväg 19 mellan Färlöv och Hanaskog. Det är en fyrlängad gård uppförd i timmer med vasstak. Byggnaderna är troligen uppförda i slutet av 1600-talet eller ibörjan av 1700-talet. Gården ger en god bild av en nordskånsk bondgård i äldre tid. Bakom boningshuset finns en kryddgård och ner mot ån ligger betesmarker.

tisdag 25 september 2007

Hässleholms museum

Hässleholms Museum består av fyra olika museer, Västra Göinge Hembygdsförening som visar några hästvagnar, Kungliga Skånska Dragonregementet som visar en bildutställning och en modellsamling med huvuddelen av arméns pansarfordon. Hässleholms Modelljärnvägsförening som visar en modell över Hässleholms station och Hässleholms Militärhistoriska Förening som under 15 år har samlat och renoverat militärfordon från 1930 och 50-talet. På museet kan man se Sveriges största utställning av svenska militärfordon. Här finns två stora hangarer fyllda med pansarvagnar och hjulfordon. Nästan samtliga typer av stridsfordon som använts vid P2 i Hässleholm visas.

söndag 23 september 2007

Brönnestads kyrka

Maria kyrkan i Brönnestad är från mitten av 1100-talet. Vissa tillbyggnader har skett senare. Kyrkan är känd för sina vackra valvmålningar. Mästaren är okänd. Två valv behandlar händelser kring Jesu födelse och död. Ett valv visar kända helgon som Birgitta, Dorotea, Katarina, Laurentius och S:t Olof. En del katolska legender ligger till grund för några framställningar.

Altaruppsatsen är från 1766 och utförd av Johan Ullberg liksom predikstolen. Altarmålningen med motiv från Jesu uppståndelse är utförd 1880 av Eva Ehrenborg. Triumfkrucifix från 1400-talet. Jens Mickelsen Ehrenborgs begravningsvapen från 1691 är också sevärt.Kyrkan är beläggen 6 km söder om Hässleholm och 2 km från väg 117.

lördag 22 september 2007

Finja kyrka

Finja kyrka uppfördes under mitten av 1100-talet och ligger 6 km väster om Hässleholm. Kyrkan är en av Skånes mest intressanta. Den är byggd i romansk stil. Trappgaveltornet tillkom 1664. I kyrkan finns kalkmålningar från 1100-talet, utförda av Finjamästaren. Motivet är Yttersta domen.

torsdag 20 september 2007

Hästveda kyrka

Hästveda 1100-tals kyrka i Hässleholms kommun, blev utsedd av tidningen Året Runt för något år sedan till Sveriges vackraste kyrka. Kyrkan är byggd i romansk stil. Den har i kor och långhus välbevarade valvmålningar, som anses vara bland Everlövsmästarens mera fulländade verk. I långhuset återges i naiva men uttrycksfulla scener Bibelns berättelser om skapelsen, syndafallet, Kristi återkomst och yttersta domen. I koret skildras bebådelsen, födelsen i Betlehem och flykten till Egypten.