tisdag 2 oktober 2007

Bäckaskogs slott

På näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön ligger Bäckaskogs slott. Slottet har en lång historia. När klostret i Vä brann i början av 1200-talet flyttade munkarna därifrån och uppförde sitt nya kloster i Bäckaskog, vilket drogs in efter reformationen.

I de nuvarande byggnaderna från 1600-talet ingår rester av klostret. Skånes siste guvernör, Johan Christopher Toll, bodde en tid på slottet. Senare arrenderades det av Oscar I och Karl XV. Slottet som öppnades för turister 1956, har restaurerats. Paradvåningen har inretts; och förutom restaurang och cafeteria finns också vandrarhem och hotell.

Inga kommentarer: