tisdag 16 oktober 2007

Trollastenens mamma

I utkanten av Osby samhälle finns Trollastenens mamma som är ett rektangulärt flyttblock.

Det var för mycket länge sedan som det bodde troll under Trollastenens mamma. Trollen som bodde där hade makten i bygden och detta var på både gott och ont. Kunde bara byns folk stå på god fot med dem, fick de låna både guld och trollhjälp vid trångmål. Kom de i onåd, ja då fick de allt veta av att de hade troll att tas med. Det kunde betyda att någon av traktens flickor blev bergtagen eller också att kreaturen förtrollades så att de gick vilse eller blev sjuka, och då var det allt en bedrövelse.

Men en dag hände något märkligt, det var vid den tid som man lät uppföra Osby kyrka. När trollen blev varse om det skedda, blev det jämmer och klagan. I full panik lämnade de sin boning och uppsökte den mera undangömda Trollastenen. När sedan socknens kyrkor blev uppförda i Osby och Visseltofta blev klockklangen dem övermäktig och de drog sig långt upp mot smålandsskogarna och från den dagen har man inte heller hört av några troll.

Inga kommentarer: