onsdag 26 september 2007

Ballingstorpsgården

Ballingstorpsgården norr om Kristianstad är belägen ett par km öster om riksväg 19 mellan Färlöv och Hanaskog. Det är en fyrlängad gård uppförd i timmer med vasstak. Byggnaderna är troligen uppförda i slutet av 1600-talet eller ibörjan av 1700-talet. Gården ger en god bild av en nordskånsk bondgård i äldre tid. Bakom boningshuset finns en kryddgård och ner mot ån ligger betesmarker.

Inga kommentarer: