fredag 24 april 2009

Österslövs kyrka

Österslövs kyrka från 1878 är vackert belägen intill Råbelövssjön 10 km norr om Kristianstad. Kyrkan ritades av arkitekten Helgo Zettervall och är uppförd i nyromansk stil, med ett traditionellt trappgavelstorn. Av äldre inventarier märks en dopfunt från 1600-talet med baldakin i renässansstil. Dessutom finns ett antal träplattor med bibliska motiv bevarade.

Inga kommentarer: