måndag 11 augusti 2008

Björka kyrka

Björka kyrka utanför Sjöbo uppfördes i mitten av 1200-talet. Kyrkan är en av våra bäst bevarade från 1200-talet. Altaruppsatsen från 1600-talet är rikt skulpterad och bemålad. Kyrkans märkligaste inventarium är ett triumfkrucifix av björk från medeltidens senare del. Det visar Jesus flankerad av de båda rövarna. Den ena rövaren var den botfärdiga och den andra var obotfärdig.

Inga kommentarer: