onsdag 24 september 2008

Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka från mitten av 1100-talet är belägen vid väg 13 mellan Höör och Hörby. Den är uppförd i gråsten, hörnstenarna i huggen sandsten. Kyrkan hade från början inget torn. Det nuvarande uppfördes 1809.

Vapenhuset är från senmedeltiden med fasta stenbänkar. Renässansaltaret gjordes 1636 av Jakob Krembergs berömda verkstad i Lund. Dofunten i sandsten är från kyrkans första tid. De nuvarande takmålningarna är från 1400-talet.

Inga kommentarer: