söndag 15 mars 2009

Södra Sallerups kyrka

Södra Sallerups kyrkas äldsta delar härstammar från 1100-talets senare hälft. Tornet tillkom på 1200-talet. I det trappgavelförsedda tornet ligger vapenhuset som har korsvalv med målningar från slutet av 1200-talet. Interiören med vitkalkade väggar och gråtonad inredning, domineras av altaruppsatsen, som är från 1931. I kyrkan hänger Gustav III:s tal till ständerna 1772 och en vapensköld med Karl XI:s monogram. Kyrkan ligger vid Sallerups byväg strax utanför Malmö.

Inga kommentarer: