torsdag 7 augusti 2008

Blentarps kyrka

Blentarps kyrka är märklig främst genom det runda tornet med hög, spånklädd spira. Tornet och långhuset är från slutet av 1100-talet. Från kyrkans byggnadstid är också dopfunten. Under 1200-talet tillkom vapenhuset i söder med trappstegsgavlar. Predikstolen och altaruppsatsen från 1600-talet inköptes från Öveds medeltida kyrka 1759.

Inga kommentarer: