söndag 20 juli 2008

Norra Mellby kyrka

Norra Mellby kyrka vid riksväg 23 söder om Hässleholm är från 1150-talet och byggd i romansk stil. På 1200-talet utökades kyrkans långhus åt väster och omkring år 1300 uppfördes ett vapenhus åt norr, nuvarande sakristian. Valv slogs på 1400-talet, kyrkan delades då i två skepp genom att tre kraftiga pelare bär upp korsvalven.

Sevärt i kyrkan är kalkmålningen på norra långhusvägen som skildrar livshjulet lyckans förgänglighet. Altaruppsatsen som står vid norra långsidan är utförd av Johan Ullberg 1771. Predikstolen är från 1600-talet och den järnbeslagna offerstocken där man under medeltiden förvarade nattvardssilvret.

Inga kommentarer: