lördag 19 juli 2008

Åhus, S:ta Annas kapellruin

Bakom kyrkan i Åhus finns resterna av S:ta Annas kapell. S:ta Annas Hospital instiftades 1524 och var en barmhärtighetsstiftelse som omfattade kapell, sjukhus, ålderdomshem och härbärge för resande. Utan ersättning hade siftelsen skyldighet att ta hand om sjuka och fattiga. Grundaren till hospitalet var den danske Claus Denne.

Inga kommentarer: