måndag 14 januari 2008

Yngves konstnäsrsmuseum

I det här lilla idylliska torpet vid Skeingevägen i Osby samhälle finns ett konstnärsmuseum. Torpet byggdes på 1870-talet av korpral Sven Skön. Huset var bebott till 1973, förföll sedan gradvis men räddades i slutet av 1980-talet från rivning av bl.a. Osby Hembygdsförening. År 1992 blev slutligen torpet museum efter konstnären och skriftställaren Yngve Nilsson (1912-1993), som flyttade hit sin ateljé och en samling egna konstverk. Nilsson var mest känd för utsmyckning av kyrkor och offentliga byggnader, bl.a. Osby Bibliotek.

Inga kommentarer: